Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

2020-06-27

halve

betekenis & definitie

oorspronkelijk kant, zijde, thans alleen in samenst.: mijnenthalve (uwenthalve), ten opzichte van mij (van u), wat mij (wat u) betreft; ambts—, plichts—, uit hoofde, uit kracht van het ambt, de plicht; duidelijkheids—, fatsoens—, gemaks—, kortheids-, voor de duidelijkheid, het fatsoen, het gemak enz.