Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

goede zeden

betekenis & definitie

datgene wat in een bepaalde streek en tijd voor oorbaar wordt gehouden. Negatief komt de term in het Ned. recht vooral voor als in strijd met de goede zeden.

Bepaalt art. 1373 BW dat een overeenkomst uit een ongeoorloofde oorzaak aangegaan, krachteloos is, art. 1371 verklaart een oorzaak voor ongeoorloofd, wanneer zij strijdt met de wet, de goede zeden of de openbare orde. Art. 3 van de Wet op Vereniging en Vergadering (van 22.4. 1855) verbiedt elke vereniging die aanranding of bederf van de goede zeden beoogt. Een positieve formulering geeft art. 14 Wet AB, dat aan overeenkomsten en handelingen het vermogen ontzegt kracht te ontnemen aan wetten betreffende de openbare orde en de goede zeden.Voor België: ➝ongeoorloofde oorzaak.