Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

goede werken

betekenis & definitie

term uit de christelijke theologie, m.n. in de rooms-katholieke opvatting, aanduidende de zedelijk goede daden van een vrij wezen; toegespitst de daden die verdienstelijk zijn voor het heil in het hiernamaals. Sinds de 16e eeuw vormden de goede werken een twistpunt tussen de rooms-katholieke en reformatorische kerken, waarbij de laatste in het algemeen leerden dat 1. niet het werk de handeling goed of slecht maakt, maar de gezindheid van wie dit werk verricht; 2. de zaligheid niet van de goede werken afhankelijk is, maar van genade en geloof.

Zoals in vele andere traditionele geschillen, wordt ook inzake de goede werken in de 20e eeuw de tegenstelling tussen rooms-katholieke en protestantse leer door theologen afgezwakt en als minder relevant beschouwd.