Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-06-2020

geleerd

betekenis & definitie

bn. (-er, -st),

1. onderwezen, door onderricht bekwaam gemaakt;
2. in een of meer wetenschappen bijzonder ervaren, met uitgebreide kennis toegerust, in toepassing op de kennis die uit boeken geput wordt: een schrijver, een zeldzaam man; de geleerdste filologen; geleerde heren; die — wil worden, moet vroeg opstaan

moet vlijtig arbeiden; de geleerde wereld, de gezamenlijke personen die zich aan de beoefening van de wetenschappen wijden, de wereld van de geleerden; een — genootschap, een genootschap ter bevordering van wetenschappelijke kennis; ook, in ongunstige zin, van iemand die ondanks alle belezenheid en verzamelde wetenschap toch weinig oordeel, smaak of verstand toont, of buiten zijn vak als een dwaas handelt: de geleerden zijn de wijsten niet; hoe geleerder, hoe verkeerder;

3. (overdr.) op het gebied van de wetenschappen betrekking hebbend, over een wetenschappelijk onderwerp handelend: geleerde boeken; een — betoog; een geleerde verhandeling; blijken dragend van de uitgebreide belezenheid en kennis van de schrijver of spreker: het geleerde opstel van uw vriend; (in het bijzonder) veel kennis vereisend om goed begrepen te worden, niet gemakkelijk te verstaan, ingewikkeld, moeilijk, zwaar: van zulke geleerde dingen begrijp ik niets; dat is mij te -, dat gaat mijn kennis te boven, dat kan ik met mijn eenvoudig verstand niet begrijpen, ook scherts, gezegd van zaken die niet te hoog zijn, maar die men niet kan appreciëren; een

hoofd of een geleerde kop, een geleerd persoon; bw., op een geleerde wijze, op een wijze die van veel studie en belezenheid getuigt.

< >