Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

2020-06-27

gedurig

betekenis & definitie

bn. en bw., I. bn.,

1. zonder ophouden voortdurend aanhouden; (rekenkunde) een produkt, een produkt van meer dan twee factoren: het produkt van 2, 3 en 4 is 24; een gedurige evenredigheid, een evenredigheid waarvan de middelste termen aan elkaar gelijk zijn, b.v. 5 : 15 = 15 : 45;
2. met korte tussenpozen voortdurend, telkens herhaald (met de bijgedachte dat dit veelvuldig herhalen onaangenaam is): de gedurige veranderingen van het weer; een gedurige bron van onenigheid, waaruit bij herhaling onenigheid voortvloeit;

II. bw. (van omstandigheid),

1. zonder ophouden, steeds voortdurend; hij bleef haar aanstaren; hij wordt — brutaler, hoe langer hoe meer; — aangroeien, voortdurend in groei toenemen;
2. telkens: op de klok kijken.