Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

gedeelte

betekenis & definitie

o. (-n, -s), deel van een samenhangend geheel (stoffelijk of onstoffelijk, ruimtelijk, ook collectief), meestal niet als iets zelfstandigs beschouwd; stuk tegenover het geheel of de andere delen ervan: het bovenste, achterste —; het beste — van iets; het derde — van zijn vermogen, een derde; voor het grootste —, bijw. zegsw., zo dat hetgeen eronder valt meer is dan hetgeen overblijft, voor het merendeel; voor het zoveelste —, ofwel, het zoveelste —, aan bn. toegevoegd, geeft te kennen, dat de bedoelde hoedanigheid aan iemand of iets in een zoveelmaal geringere graad toegekend wordt als zij aan een ander of iets anders eigen is: niet (voor) het tiende — zo knap (als enz.); bij gedeelten, in delen gesplitst, gescheiden of gedeeld.