Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 29-06-2020

Evangelische Maatschappij

betekenis & definitie

vereniging van protestanten in Nederland, in 1853 opgericht naar aanleiding van het herstel van de rooms-katholieke hiërarchie. De Maatschappij probeerde kennis aangaande het rooms-katholicisme te verbreiden, bestreed het ultramontanisme, wilde het protestantse zelfbewustzijn versterken en trad bemiddelend op bij de behartiging van economische belangen van protestanten.

Het blad dat de Evangelische Maatschappij sinds 1895 uitgeeft, De Protestant (sinds 1970 Tenminste), had aanvankelijk een anti-paaps karakter. Sinds de jaren zeventig toont het echter openheid en waardering voor de ontwikkelingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De Maatschappij is in Odijk gevestigd.