Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-08-2021

Eerder

betekenis & definitie

bw. (vergr. tr. bij eer),

1. op een vroeger tijdstip, vroeger: hij was er eerder dan ik; ik heb u al eens eerder gezien;
2. op een meer nabij tijdstip in de toekomst: kun je niet wat eerder komen?; kom, hoe eerder, hoe liever, d.i. hoe eerder (spoediger) je komt, hoe liever ik het heb;
3. liever: ik wil eerder sterven, dan dat (te) doen;
4. als iets waarschijnlijkere: ik denk eerder dat hij zich vergist heeft.