Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-06-2020

2020-06-29

dwangarbeid

betekenis & definitie

m., vrijheidsstraf met gedwongen zware arbeid.

Het Ned. strafrecht kent geen dwangarbeid, evenmin als vele andere strafrechtstelsels; wel de verplichting tot werken in de gevangenissen (art. 14 WStr), maar niet tot zware arbeid die als straf wordt opgelegd. Arbeidsdwang ziet men dan als één der middelen om de criminaliteit te bestrijden (arbeidstherapie). Verder bestaat plaatsing in een rijkswerkinrichting. Het verbod van dwangarbeid is wel gebezigd als argument tegen een voorwaardelijke veroordeling tot vrijheidsstraf, waarbij als bijzondere voorwaarde is opgenomen het verrichten van werkzaamheden gedurende korte tijd in een sociale instelling.

In België bestaat de dwangarbeid als criminele straf.