Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-08-2021

Direct costing

betekenis & definitie

[Eng.], methode van kostencalculatie waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met

1. de variabele kosten;
2. de directe kosten; of
3. de variabele directe kosten.

Over de bedrijfs-economische toelaatbaarheid van direct costing bestaat geen eenstemmigheid. De tegenstanders leggen de nadruk op het gevaar van prijsbederf en vermogensintering; de voorstanders daarentegen zijn van oordeel dat de toepasbaarheid afhangt van de kostenstructuur van het bedrijf, de aard van de individuele orders en de externe omstandigheden. zie kosten.

LITT. R.Slot, Kostenvariabiliteit en variabele kostencalculatie (5e dr. 1970); A.J.v.d.Schroeff, Kosten en kostprijs (8e dr. 1974).Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.