Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-06-2020

dezelfde

betekenis & definitie

bepalingaankondigend vn., duidt identiteit of gelijkheid aan: ik ben in stad geboren als hij; hij heeft opvoeding gehad als zijn broer; met onderdrukking van de vergelijking: wij zijn in — stad geboren, op hetzelfde meisje verliefd; hij draagt altijd — soort van hoed; versterkt: één en —; zelfst. gebruikt, van personen: we bedoelen niet —; dat zijn dezelfden die we gisteren zagen; ik ben nog steeds —, niet veranderd; ook: ik houd mijn vroegere eisen, voorstellen nog staande.