Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-06-2020

2020-06-29

daar

betekenis & definitie

I. bw.,

1. op, in die plaats die aangewezen wordt of reeds genoemd is: — moet je wezen; je weet het kastje boven, heb ik het boek neergelegd; tot -; dat is tot aan toe, blijve voor wat het is; dat gaat nog, kan er nog mee door; — ligt het, ik smijt het neer; — dan!, uitdrukking waarmee men iets (ten slotte) toegeeft; — heb je het, dat is juist de reden; van — van die plaats; ginds: let eens op die jongen —; er: — zijn er, die u niet veel goeds toewensen; hier en —, op enkele plaatsen; (gew.) — of omtrent, min of meer, enigszins;
2. om de aandacht op het aanwezig-zijn of verschijnen van iets of iemand te vestigen: — is hij eindelijk; wie klopt —; het uur is —, is aangebroken; — straks, voor een ogenblik; 3. (met verzwakking van de betekenis) — was eens, gewone aanhef van sprookjes en vertellingen;

II. voegwoord, wijst de grond of de reden aan: — het regent, gaat het feest niet door. Samenstellingen van daar met een ander bijwoord vervangen het aanwijzend vn., voorafgegaan door het voorzetsel dat met het bijwoord overeenkomt: daarmee = met dat; daartoe = tot dat.