Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-08-2021

Criterium, maandblad

betekenis & definitie

Ned. letterkundig maandblad, opvolger van Werk,in 1940 onder redactie van Cola Debrot, Han Hoekstra en E.Hoornik verschenen. Met Criterium presenteerde de generatie van Hoornik zich principiëler dan in Werk,al werd ook de medewerking aanvaard van oudere dichters als A.Roland Holst, Jan Engelman, S.Vestdijk.

Als programma stelde Debrot in de inleiding de eis van ‘romantisch rationalisme’, waarmee werd beoogd een correctie aan te brengen op de romantiek zoals die zich had geuit in De Vrije Bladen en het rationalisme van Forum waarvan Criterium toch min of meer als voortzetting kan worden beschouwd. Het onder de oorlogsomstandigheden uitgeven van een omvangrijk In memoriam H.Marsman-nummer (sept. 1940) getuigde van persoonlijke moed bij redactie en medewerkers. Door de instelling van de Cultuurkamer kwam een eind aan het vooroorlogse Criterium.Na de oorlog verscheen het blad opnieuw, hoewel niet meer in de eerste plaats als blad van de echte ‘Criterium-generatie’, die vooral een generatie van dichters was. Onder redactie van R.Lier, B. Aafjes, A.Morriën, H.Drion en W.S.A.Colenbrander betekende de heroprichting van Criterium een streven, naar Forum terug te keren, en toen Criterium eind 1948 met Libertinage werd samengevoegd, was dit proces in grote trekken voltooid.

Litt. E.Hoornik, Tafelronde (1940); A.Donker, Hannibal over den Helicon? (1940); E.Hoornik, Twee lentes (1941); F.W.v.Heerikhuizen, Stille opmars (1942); C.Debrot en G.Knuvelder, Ars et vita (1945); F.W.v.Heerikhuizen, In het kielzog van de romantiek (1948); E.Hoornik, Over en weer (1962).

< >