Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-07-2019

Commodore

betekenis & definitie

[Eng. Fr., commandeur], m. (-s),

1. bij de luchtstrijdkrachten van diverse landen rang tussen kolonel en generaal-majoor; in Nederland laagste opperofficiersrang bij de Koninklijke Luchtmacht (ingevoerd in 1952, overeenkomend met die van commandeur bij de marine en van brigade-generaal bij de landmacht); in België sinds 1.2.1946 titel van de oudstbenoemde kapitein ter zee;
2. (koopvaardij) naar anciënniteit oudste gezagvoerder, dan wel de gezagvoerder van het vlaggeschip (het grootste) van een rederij (in België na 1945 in onbruik geraakt);
3. gezagvoerder die de leiding heeft van in konvooi varende koopvaardijschepen;
4. (zeilsport) titel van de voorzitter van sommige jachtclubs.