Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 22-07-2019

Chorsabad

betekenis & definitie

ruïne van de oude Assyrische hoofdstad Doer—Sjarroekin, ‘Sargonsburcht’, gelegen ten noordoosten van Ninive, ca. 20 km van Mosoel. De stad werd in haar geheel als regeringscentrum ontworpen door ⟶Sargon II (722—705 v.C.), ter vervanging van →Kalach (Nimroed), maar zij was bij zijn dood nog niet voltooid. De stad was ongeveer vierkant, met zijden van ruim 1,7 km en in totaal zeven poorten. Bij de noordwestelijke muur bevond zich op een 18 m hoog terras de akropolis, met het paleis, de paleistempels en de ziqqoerrat, half als een bastion vóór de muur uitspringend. Op een iets lager niveau, aan de binnenzijde, bevonden zich vier ruime wooncomplexen voor hoge bestuursambtenaren, alsmede de grote tempel van →Naboe, door een brug met de paleiscitadel verbonden. Over de door een indrukwekkende muur van de akropolis gescheiden benedenstad is weinig bekend. In de zuidwestelijke hoek bevond zich een groot versterkt complex, dat als arsenaal en militair hoofdkwartier fungeerde. De monumentale stad werd deskundig opgegraven o.a. door P.É.⟶Botta en Victor Place (1843—55) en door de universiteit van Chicago (1928—35). De belangrijkste ontdekkingen werden gedaan in het grote paleis: 209 vertrekken en 31 binnenhoven, troonzaal, monumentale poorten, geflankeerd door stierkolossen en muurschilderingen, talrijke stenen reliëfs langs de wanden van de troonzaal en andere vertrekken. De vondsten bevinden zich o.a. te Parijs (Louvre), Bagdad (Iraq Museum) en Chicago. LITT.

V.Place, Ninive et l’Assyrie (3 dln. 1867— 70); M.Pillet, Khorsabad; les découvertes de V.Place en Assyrie (1918); G.Loud, H.Frankfort en T. Jacobsen, Khorsabad I (1936); G.Loud en C.B.Altman, Khorsabad II (1938); A.Parrot, Archéologie mésopotamienne I (1946); H.Frankfort, The art and architecture of the Ancient Orient (4e dr. 1970); J.Hawkes, Atlas of ancient archaeology (1974).

< >