Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 06-06-2019

2019-06-06

brengen

betekenis & definitie

brengen - (bracht, heeft gebracht),

1 . (iets) door het persoonlijk te vervoeren, (iemand) door hem te geleiden in de onmiddellijke nabijheid van iets anders, in iemands handen of bezit doen komen: breng mij morgen dat boek eens; breng die man eens bij mij; ik zal je naar de tram — , geleiden; de kinderen moeten gehaald en gebracht worden, moeten vervoer heen en terug hebben; breng nog een paar stoelen, hier, bij mij, in de kamer; iets met vuur, met vocht in aanraking deze trein brengt ons naar Amsterdam, vervoert ons; de bode heeft een pakje gebracht, bezorgd; naar bed —, in bed leggen; een vrouw in een familie —, door huwelijk; iets in veiligheid —, op een veilige plaats, in bewaring; op tafel —, opdissen; (oneig.) iets ter tafel, te berde —, daarover gaan spreken, het opperen; het gesprek op iets —; een zaak voor het gerecht, voor de rechtbank —; (fig.) wat zal de tijd ons — ?, wat staat ons te wachten?; het is halen en —, van het weer: het is ongestadig, het regent telkens; van de gezondheid: zij is wankel, de kwaal komt telkens terug; wat brengt u hier?, wat is de reden van uw komst? , hij heeft mij goed nieuws gebracht, meegedeeld; vandaar soms zoveel als publiceren: het blad brengt deze week een interessante reportage over ...;

de hand aan de pet —, een glas aan de lippen daarheen bewegen; iemand dank, hulde — , hem betonen; iemand een bezoek — , hem bezoeken; iemand tranen in de ogen hem ontroeren; jawell, morgen —!, dat kun je begrijpen, dat gebeurt niet!;

2 . in oneig. vaste verbindingen, waarbij niet meer aan een plaats gedacht wordt, maar aan het in een zekere toestand doen komen: dat brengt hem in verrukking; tot slavernij —, onder het juk in aanraking met de justitie in kennis met iemand —; iets in tekening —, het tekenen; iets op papier —, opschrijven, formuleren; iets in rekening —, het op de rekening zetten, ervoor doen betalen; (fig.) doen meetellen; iets onder woorden —, in een bepaalde vorm uitspreken; een tekst op muziek —, er muziek voor schrijven zodat men hem kan zingen of spelen; water aan de kook —, doen koken; iets ten einde —, voltooien; iets in orde tot stand -, doen ontstaan; een misdaad aan het licht -, openbaar doen worden; een kind ter wereld —, baren; iemand ter dood het doodvonnis aan hem voltrekken; iemand om het leven —, hem het leven doen verliezen, doden; iemand tot de bedelstaf -, doodarm maken; hij zal het ver tot fortuin, tot aanzien komen; hij heeft het nooit verder gebracht dan klerk, is nooit iets hogers geworden; hij heeft het ver gebracht in die kunst, hij verstaat die uitnemend; hij is er niet toe te te bewegen, over te halen; iemand tot rede —, tot zijn plicht door overreding of bestraffing doen bukken, tot plichtsbetrachting nopen; iemand iets aan het verstand — , doen inzien, doen begrijpen; iemand iets onder het oog hem er nadrukkelijk op wijzen, doen verstaan; iemand aan het twijfelen —, doen twijfelen; een kind in slaap —, doen inslapen; in veiling -, bij opbod verkopen; iets aan de man —, verkopen; zijn dochters aan de man —, uithuwelijken; iets te binnen -, herinneren; dit bracht mij erop, maakte, dat ik eraan dacht; breng mij er eens op, help me eens herinneren.