Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 06-06-2019

Brain-drain

betekenis & definitie

[Eng., hersenafvoer], v./m. (-s),

1. buisje of ventiel gebruikt in de geneeskunde om overtollig hersenvocht af te tappen;
2. de uittocht van geleerden uit een land of groepering.

De term brain-drain is in zwang gekomen vóór de Tweede Wereldoorlog. Vele academici emigreerden toen vanuit Europa (vooral Duitsland) naar de VS om er hun wetenschappelijk werk ongehinderd voort te zetten. Deze trek hield na 1945 aan, omdat de voorwaarden waaronder de geleerden in de VS konden werken, gunstiger waren dan in Europa.

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij studenten uit ontwikkelingslanden die na beëindiging van hun studie niet naar hun vaderland terugkeren, wat een blijvende vermindering betekent van juist dat arbeidspotentieel dat deze landen voor hun verdere ontwikkeling zo nodig hebben.