Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 30-05-2019

Blazoen

betekenis & definitie

[Fr. blason], o. (-en),

1. heraldiek wapen, schild, met alle uitwendige versierselen ;
2. door een vereniging (een rederijkerskamer) als kenteken gekozen zinnebeeldige voorstelling .

Het blazoen als geheel bestaat uit:

1. het schild;
2. bovenop kroon, helm, helmteken, wrong, hoed, dekkleden, lambrekijn;
3. ernaast schildhouders;
4. eronder en erboven wapenspreuk, wapenkreet;
5. eromheen ordeteken;
6. erachter baldakijn, mantel. Als embleemschild van een rederijkerskamer bestond het blazoen doorgaans uit een ruitvormig bord, beschilderd met een allegorische voorstelling die verband hield met de naam van het genootschap, en die verklaard werd met de zinspreuk (devies) van de kamer. Het blazoen van de bekende rederijkerskamer De Egelantier uit Amsterdam had tot embleem de Christus aan een in kruisvorm gegroeide rozenstruik met de zinspreuk In Liefde Bloeyende (met de woordspeling van bloeden en bloeien).