Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 14-03-2019

Beschrijven

betekenis & definitie

(beschreef, heeft beschreven),

1. met schrift bedekken, schrijven op: een blad papier beschrijven;
2. het beloop van een gebogen lijn aftekenen, trekken: een cirkel, een boog oneig.: een kring om iets -; de baan die de aarde om de zon beschrijft;
3. een voorstelling van iets geven in woorden, door opsomming van kenmerken en bijzonderheden: iemands uiterlijk beschrijven;
4. een omschrijvende opsomming geven van: de boedel beschrijven; een verkoopakte opmaken: voor het beschrijven heb ik 10 % van de koopsom moeten geven; een schriftelijke beschikking, m.n. een testament maken: er is niets beschreven.