beregening betekenis & definitie

v. (-en), ook: besproeiing, een vorm van kunstmatige watervoorziening van land- en tuinbouwgewassen.

© Beregening geschiedt door het onder druk in fijn verdeelde druppels besproeien met water. Beregening wordt vooral toegepast in gebieden met een aride klimaat (Zuid-Europa, VS), maar ook in landen met een humide klimaat voor het opheffen van vochttekorten in droge zomerperioden, in Nederland voornamelijk in Brabant en Limburg, ook in Vlaams-België. In de tuinbouw wordt beregening zeer algemeen toegepast in de fruitteelt en aardappelteelt ter voorkoming (tijdens de bloei) van schade door nachtvorst.