Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 09-03-2019

belasten

betekenis & definitie

belasten (belastte, heeft belast), 1. lasten, gewichten plaatsen op; bij vergelijking van machines en elektrische geleidingen: als prestatie vergen van: de leiding is te zwaar belast;

2. bezwaren met een (m.n. geldelijke) verplichting: goederen belast met vruchtgebruik; een huis met hypotheek belast;
3. (in de handel) op iemands rekening brengen, hem debiteren;
4. belasting leggen op: voorheen was het zout belast;
5. iemand — met, hem als taak toewijzen, de zorg opdragen van; ook wederk.: zich met een taak —.