Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 02-02-2019

Bedrijfstak

betekenis & definitie

Bedrijfstak - m. (-ken), het geheel van alle bedrijfshuishoudingen die een zelfde soort produkt vóórtbrengen, resp. een zelfde soort dienst verlenen.

Al naar behoefte kan men onder ‘soort’ een meer of minder homogene groep produkten of diensten verstaan en aldus de verdeling van een volkshuishouding in bedrijfstakken meer of minder ver voortzetten.

Ook voor de uitvoering van de sociale verzekering in het beroeps- en bedrijfsleven bestaat in Nederland een dergelijke indeling in bedrijfstakken, 25 in getal. Voor iedere tak is een bedrijfsvereniging werkzaam.