acht betekenis & definitie

acht - 'acht, v./m., oplettendheid, aandacht; aanmerking, zorg: geeft — !, commandowoord dat een volgend commando voorafgaat, waarbij de soldaten in de houding moeten gaan staan; — geven, — slaan op iemand, op iets, zijn opmerkzaamheid erop richten (om ernaar te handelen); een wet, een bepaling in - nemen, haar naleven, opvolgen; zijn gezondheid in nemen, zorg dragen voor zichzelf, zijn gezondheid, (ook) behoedzaam zijn in woorden en daden; zich voor iemand in — nemen, zich voor iemand wachten, op zijn hoede zijn voor hem.