Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 22-12-2018

aantonen

betekenis & definitie

aan'tonen (toonde aan, heeft aangetoond), 1. (met datief) iemands aandacht op iets richten, hem het bestaan of de aard van iets doen opmerken: de gebreken van een werk, de reden, de bron van iets —; 2. gevolgd door dat of hoe: de waarheid van een stelling of van een feit doen opmerken, de bewijsgronden doen zien (vgl. betogen); 3. zijn houding toonde aan, dat hij schuldig was, gaf te kennen, duidde met zekerheid aan; 4. (in de scheikunde, met concr. object): zwavel, koolstof —, de aanwezigheid van dit element in een chemische verbinding demonstreren.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.