Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 22-12-2018

aanbrengen

betekenis & definitie

aan'brengen (bracht aan, heeft aangebracht).

1. naar een aangewezen plaats brengen: bouwmaterialen —; als gevonden voorwerp op de daartoe bestemde plaats (bureau, kantoor) brengen;
2. meebrengen in het huwelijk: zij heeft hem die boerderij aangebracht;
3. plaatsen, in- of toevoegen (onderdelen, versieringen enz.); verbeteringen — (lett. en fig.);
4. maken (veranderingen);
5. fig. in de zin van verschaffen, veroorzaken, berokkenen (geluk, genot, nut, onheil, ellende enz.); 6. iets (nl. iets kwaads van een ander aan een meerdere) —, verklikken: bij het gerecht —, bekendmaken, aanklagen;
7. nieuwe leden (b.v. bij een vereniging) —, tot toetreding overhalen;
8. een hond —, opleiden en africhten tot een bepaalde jacht.