Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 22-12-2018

Aa, Abraham Jacob van der

betekenis & definitie

Aa, Abraham Jacob van der, Ned. letterkundige, *6.12.1792 Amsterdam, +21.3.1857 Gorinchem.

Van der Aa wijdde zich sinds 1841 geheel aan letterkundige arbeid. Werken: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (13 dln. 1836—51), Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Ned. dichters (3 dln. 1844—46), Ned.-Oost-Indië (4 dln. 1846—57), Ons Vaderland en zijn bewoners (1857), Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 dln. 1852—78, door Van der Aa verzorgd tot het trefwoord Coehoorn; herdr. in 7 dln. 1969). LITT. Levensberichten der Mij. van Ned. Letterk. (1857).