Gepubliceerd op 05-06-2021

Ratioanalyse

betekenis & definitie

v. (-n en -s), analyse van de jaarrekening van een onderneming aan de hand van een aantal kenmerkende verhoudingen (ratio’s).

© In het kader van de jaarreleningenanalyse, vroeger de balansanalyse, is de overtuiging gegroeid dat de financieel-econo mische positie van de onderneming zich het best aat beoordelen aan de hand van ratio’s, kengetallen of -verhoudingen. De kengetallen waarvan men ;:ich bedient, lopen qua samenstelling wel eens uiteen. Ze betreffen in ieder geval de aspecten liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en cash flow (of → cash drain).


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!