OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Gepubliceerd op 17-01-2021

Element

betekenis & definitie

o. (-en), 2. (scheikunde) elk van de enkelvoudige stoffen waaruit alle andere stoffen opgebouwd zijn en die door chemische manipulaties niet verder deelbaar zijn

©; 6. (geluidsapparatuur) onderdeel van een pick-up dat de bewegingen van de naald omzet in een elektrisch signaal ©. ©SCHEIKUNDE. Een recente definitie van het chemisch element is: een element is een stof die bestaat uit atomen met hetzelfde atoomnummer. In de tabel wordt een overzicht gegeven van het relatieve voorkomen van de elementen in het heelal en op aarde, m.n. het aantal gewichtseenheden van een element dat voorkomt op elke 1000 gewichtseenheden waterstof (waarbij het voorkomen in de aardkorst is gerelateerd aan het voorkomen in atmosfeer en hydrosfeer).

Het relatieve voorkomen van de belangrijkste elementen in het heelal, op aarde en in levende organismen. Artikel p.214 element heelal aarde levende organismen atmosfeer en hydrosfeer aardkorst (gerelateerd aan voorkomen in atmosfeer en hydrosfeer) planten dieren per 1000 H-atomen per 1000 H-atomen % % waterstof 1000 1000 15 10,0 10.0 helium 140 zuurstof 0,68 4989 311,5 79.0 65,0 koolstof 0,30 0,05 0,25 3.0 18,0 neon 0,28 stikstof 0,9 1,5 0,28 3,0 magnesium 0,03 9 0,08 0,05 silicium 0,02 105,5 0,12 ijzer 0,008 9.5 0,02 0,004 argon 0,004 zwavel 0,003 0,25 0,01 0,25 aluminium 0,0019 32 calcium 0,0017 9,5 0,12 2,0 natrium 0.0017 0,4 13 0,03 0,15 nikkel 0,0005 fosfor 0,0003 0,05 1,0 kalium 0,00008 0,32 0,35 Smeltpunten van de elementen, uitgedrukt in °C. Artikel p.214 GELUIDSAPPARATUUR Bij het afspelen van een grammofoonplaat tast een naald, gemaakt uit saffier of diamant, de groef van de grammofoonplaat af.

De aan de naald opgedrongen mechanische trillingen worden overgedragen aan het element, dat op deze trillingen reageert door afgifte van elektrische spanningen, die naar frequentie en naar amplitude een elektrische kopie vormen van het op de plaat vastgelegde muzieksignaal (→ transducent). Om deze overdrachtsfunctie goed te kunnen vervullen, moet de naald niet alleen zeer rigide verbonden zijn met het element, maar dient de naaldpunt een afrondingsstraal te hebben van 12—18 /rm, of, nog beter, heeft de naald een elleptische punt met stralen van 5 en 25 ftm; de naalddruk dient minder dan 4 g te zijn. Een goed element zet de naaldbeweging om in een elektrisch signaal waarvan de sterkte evenredig is aan de bewegingsamplitude.

De belangrijkste typen element zijn: het elektrodynamisch element, waarbij twee spoeltjes in een permanent magnetisch veld bewegen; het magnetoelektrodynamisch element, waarbij een magneetje in twee spoeltjes beweegt; het piëzo-elektrisch of keramisch element, waarbij de naald een druk uitoefent op het piëzokristal (kwarts of een keramisch materiaal), dat de drukvariaties omzet in elektrische spanningsvariaties. Het piëzo-elektrisch element is minder geschikt voor hoge weergavekwaliteit.

periode groep

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 0
1 H H He

Li Be B C N O F Ne

2 • • • •
0.5 1.8 2.3 2.2

Na Mg Al Si P S Cl Ar

3 • • • • • •
1.0 1.7 2.7 2.3 18 2.1

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

4 • • • • • • • • • • • • • • • • •
09 1.6 3.0 4.5 6.1 7.2 7.4 7.9 8.9 8.9 9,0 7.1 5.9 5.3 5.7 4.8 3.1

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

5 • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.5 2.6 4.5 6.5 8.6 10,2 11,5 12.2 12.4 12,0 10.5 8.7 7.3 7.3 6.6 62 4.9
6 Cs
• Ba
• La
• Hf
• Ta
• ë ê é ér • # Hg
• Tl
• Pb
• Bi
• Po
• At Rn
1.9 3.5 6.2 13.1 16.6 19.3 2T0 22,6 22,5 21.5 13.5 11.9 11.4 9.8 9.3 ?

Fr Ra Ac

7 •

? 5.0 10.1