Redactie Ensie

Oog begrippen omschreven

Gepubliceerd op 10-05-2016

2016-05-10

Dikke lens

betekenis & definitie

Een dikke lens is een lens waarbij de dikte van de lens invloed heeft op de brandpuntsafstand, de afstand tussen de lens en het brandpunt. In geval van een dikke lens kan deze afstand verschillen wanneer men vanuit verschillende punten op de lens gaat meten.

De term dikke lens wordt voornamelijk gebruikt in de geometrische optica. Binnen deze stroming van de wiskunde maakt men gebruik van diverse berekening om het verband weer te geven tussen de brandpuntsafstand, de manier waarop lichtstralen door een lens worden gebroken en de afstanden die deze lichtstralen afleggen tot het brandpunt. Voor laatstgenoemde waarde gebruikt men de de zogenaamde lenzenmakersformule.

Net als bij andere formules, is de lenzenmakersformule gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Een daarvan is dat de lens waar het licht doorheen straalt als het ware een dunne lens is. Dit houdt in dat de dikte van de lens geen invloed heeft op de brandpuntsafstand. In geval van een dikke lens wordt de brandpuntsafstand wel hierdoor beïnvloed. In geval van een dikke lens moet de brandpuntsafstand daarom zeer accuraat worden gedefinieerd, oftewel het punt waarvan men vanaf de lens gezien de afstand meet tot het brandpunt. Daarnaast kan men er in geval van een dikke lens niet vanuit gaan dat een lichtstraal die recht door het midden gaat, ongebroken blijft.

Wanneer men verwijst naar een dikke lens, verwijst men over het algemeen dus niet naar een fysieke lens die dik is. Men verwijst naar een aanname waarop de lenzenmakersformule is gebaseerd.