NVDO

Begrippenlijst NVDO

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Caissonmethode

betekenis & definitie

De caissonmethode is er oorspronkelijk op gebaseerd een soort "kist" te maken die volgestort wordt met zwaar materiaal, zodat een stevige constructie ontstaat als fundering.

Later is de methode gebruikt om tunneldelen te prefabriceren. Bij deze bouwmethode worden de segmenten (caissons) bovengronds op hun juiste plaats gebracht (soms zelf daar vervaardigd) en vervolgens "afgezonken" door de onderliggende grond weg te zuigen, totdat ze op de juiste diepte op de vaste zandlaag rusten. Ook voor dijkverzwaring worden caissons gebruikt.