NVDO

Begrippenlijst NVDO

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Baak

betekenis & definitie

1. Ook: jalon. Een lat met maatverdeling die bij het landmeten in combinatie met een theodoliet gebruikt wordt om hoogteverschillen en afstanden te bepalen.

2. Een baken, zoals een vuurtoren e.d.
3. Een stelsel van waterpas aangebrachte planken waarbinnen het bouwwerk moet worden gemaakt. Op de planken wordt met een zaagsnede de maatvoering van het opgaande werk aangegeven