NVDO

Begrippenlijst NVDO

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Arboveiligheid

betekenis & definitie

Arboveiligheid betreft het omgaan met gevaarlijke stoffen en gevaarlijke situaties. Het inschattten van de risico's en de wettelijk verplichte maatregelen, maar ook de gewenste beschermingsmaatregelen vormen hier een belangrijk onderdeel van.