NIMA

Nima marketing lexicon

Gepubliceerd op 24-05-2021

Public affairs

betekenis & definitie

De strategische functie die zich richt op de kansen en bedreigingen van de onderneming, in zoverre deze samenhangen met politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.