NIMA

Nima marketing lexicon

Gepubliceerd op 24-05-2021

Cultuur

betekenis & definitie

Klassieke definitie: complex geheel van kennis, overtuigingen, kunst, wetten, normen en waarden en overige gedragingen, kundes en gewoonten, dat eigen is voor de leden van een bepaalde gemeenschap.