NIFV

Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid

Gepubliceerd op 01-08-2019

Externe veiligheid (EV)

betekenis & definitie

Externe veiligheid betreft de (on)veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation, een industrieel complex.