Gepubliceerd op 04-08-2020

Zinnebeeld

betekenis & definitie

Zinnebeeld, o. (-en), aanschouwelijke voorstelling van iets niet werkelijks, figuur, symbool, allegorie; attribuut, devies.

*-IG, bn. en bijw. (-er, -st), niet werkelijk.
*-ELIJK, bijw. bij wijze van zinnebeeld.
*...LIJK, bn. en bijw. (-er, -st), onder het bereik der zinnen vallende; wulpsch, wellustig; gevoelig. -HEID, v. gmv. waarneembaarheid door de zinnen; wulpschheid; gevoeligheid; smaak, hang, trek, lust.
*...LOOS, bn. en bijw. (...zer, -st), zonder zinnen, beroofd van zinnen, krankzinnig; onzinnig, dwaas; raaskallend. -HEID, v. gmv. waanzin, krankzinnigheid. -, (...heden), onzinnige -, dwaze daad.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.