Nicole Verstraten

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 11-01-2016

2016-01-11

Hype

betekenis & definitie

Een hype is nieuws dat of een actualiteit die in een korte tijdsperiode bovenmatig veel aandacht trekt (vaak door en in de media), maar uiteindelijk niet zoveel betekent of inhoudt. De hype wordt vaak té populair waardoor het niet meer voldoet aan de verwachtingen.

Een hype heeft verschillende stadia. Deze stadia worden goed omschreven in de Gartner Hype Cycle. Deze cyclus werd bedacht door het marktonderzoeksbureau Gartner Research en helpt bedrijven te bepalen hoe hun nieuwe technologie zich ontwikkelt. Dit gaat om het hele proces van het beloven van een goed nieuw product aan de consument tot de aanname van het publiek dat het een goed product is. In het eerste stadium van de cyclus krijgt het onderwerp of de nieuwe techniek heel veel (media) aandacht, waardoor verwachtingen worden geschept. Wanneer deze opgeblazen verwachtingen een hoogtepunt bereiken, gaat dit over in een desillusie. Bij de desillusie realiseren mensen zich vaak dat de zaak, in dit geval het product of de techniek, minder mooi is dan ze voorafgaand dachten. Bij een hype houdt de cyclus hier op. De cyclus kan echter nog door gaan en de hype zal dan uitgroeien tot een trend. Dit gebeurt wanneer er langdurig, niet te extreme, aandacht is voor de hype.
De woorden ‘hype’ en ‘trend’ zijn woorden die veelvuldig door elkaar heen worden gebruikt. Dit vaak ten onrechte, aangezien er wel degelijk een verschil is. Het verschil tussen een hype en een trend zit hem in de volgende punten: de hoeveelheid aandacht die er (door de media) aan wordt besteed en of er lange of korte tijd aandacht voor is. Of iets een hype of trend is kan pas achteraf beoordeeld worden.