Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 16-03-2013

2013-03-16

Snob

betekenis & definitie

Een snob is een persoon die zich hooghartig gedraagt alsof diegene van hoge komaf is en heel wat voorstelt. Het woord komt uit het Latijn en staat voor 'sine nobilitate', wat 'niet van adel' betekent.

Engelse studenten aan de prestigieuze universiteiten als Oxford en Cambridge dienden dan ook snob achter hun naam te zetten als zij niet van adellijke afkomst waren. Dit vooral om een onderscheid te maken in de heersende klassenstructuur, iets wat in Engeland altijd erg aanwezig is geweest.
De snob staat dus voor iemand die zich hoger probeert te plaatsen dan waar de afkomst hem of haar geplaatst heeft. Dit idee an sich is wat achterhaald, aangezien onderwijs voor iedereen toegankelijk is, ongeacht de komaf. Tegenwoordig heeft de uitdrukking snob dan ook een iets andere lading. Het gaat niet meer zozeer om de adel, maar wel om de sociale en intellectuele positie. Iemand die als snob betiteld wordt, heeft zichzelf meestal manieren aangeleerd en een kledingstijl aangemeten waar diegene mee kan aankomen in de meer elitaire kringen. Dit kan gaan om verfijnde kleren of wijn- en kunstkennis. Om het snobisme hangt een zweem van toneelspel; in de zin dat iemand zich beter voordoet dan hij of zij is.