Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 25-10-2012

2012-10-25

Rhesusfactor

betekenis & definitie

De rhesusfactor is een kenmerk van het menselijk bloed dat naast de bloedgroepen A, B, AB en O bepalend is. 85% procent van de mensen heeft de rhesusfactor en is hiermee (rhesus)positief. Bij de overige 15% van de mensen spreekt men van (rhesus)negatief bloed.

Vooral bij zwangere vrouwen is de rhesusfactor van belang. Het groeiende kind in de buik kan namelijk een andere rhesusfactor hebben dan de dragende moeder. Dit kan voorkomen als de man rhesuspositief is, terwijl de vrouw rhesusnegatief is. Bij de eerste controle wordt door de verloskundige gekeken naar de rhesusfactor van moeder en kind door middel van een bloedonderzoek.
Gevaar kan ontstaan als de factoren niet overeenkomen. Bij vermenging van de twee verschillende bloedsoorten tijdens de bevalling is er een kans dat het kind de rhesusziekte oploopt. Dit houdt in dat de baby met bloedarmoede ter wereld komt. Om dit te voorkomen wordt bij een afwijkende rhesusfactor van moeder en kind een injectie met antistoffen toegediend, tijdens en net na de zwangerschap.