Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 25-01-2013

Ode

betekenis & definitie

Een ode is een lyrisch lofdicht dat rechtstreeks gericht wordt tot degene die de lofuiting dient te ontvangen. Dit is de letterlijke vorm die in de klassieke oudheid gehanteerd werd. Figuurlijk wordt ook tegenwoordig nog wel een ode aan iemand geschreven; een soort eerbetoon.

De Grieken en de Romeinen beoefenden de dichtvorm van de ode veelvuldig en vandaar dat bij het herbeleven van deze klassieken in de renaissance ook veel odes werden geschreven. Horatius was een Griekse dichter die zich strak aan de stijlregels van een ode hield. Dit hing samen met aantallen van strofes en een bepaald metrum waarin zo'n lofdicht geschreven diende te worden.
Heden ten dage is deze klassieke ode verdwenen uit de literatuur. Wel kan het zo zijn dat er een ode wordt uitgebracht aan iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet. Meestal gaat dit om een persoon met een aanzienlijke staat van dienst of een prijzenswaardig oeuvre. Als moderne Nederlandstalige artiesten bijvoorbeeld ter ere van Ramses Shaffy zijn nummers zingen op een daarvoor georganiseerde avond, dan wordt er wel gesproken van een ode aan Ramses Shaffy.