Ensie van Nick

Nick Felix (2014)

Gepubliceerd op 22-02-2013

Lateraal

betekenis & definitie

Met lateraal wordt de zijkant van iets bedoeld. Het is een term die afgeleid is van het Latijnse lateralis wat zoveel betekent als: 'de zijkant betreffend.' Vooral in de medische wereld en in de scheepvaart wordt het woord nog gebruikt.

In de medische context is lateraal vaak een aanduiding binnen de anatomie. Het beschrijven van de organen en lichaamsdelen ten opzichte van elkaar heeft een vrij specifieke taal die zich uitdrukt met termen als lateraal. Een spier kan bijvoorbeeld vanuit een laterale positie bekeken worden, wat inhoudt dat het vanaf de zijkant bezien is. Het gaat hier om het aanzicht, maar het kan ook duiden op de positie van een orgaan.
Lateraal is daarnaast scheepvaartjargon voor de zijkant van bijvoorbeeld een kanaal. Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn de zijkanten van het vaarwater lateraal gemarkeerd met groen en rood, zodat de schipper weet wat links en rechts is. De linkeroever wordt met groene markering aangeduid en de rechter met rood.