Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Kosovo

betekenis & definitie

Kosovo is een staat in de Balkan. Het is omstreden gebied, omdat het niet unaniem als officiële staat wordt gezien. Sinds 1999 is het onafhankelijk van Servië, al is pas in 2008 een Kosovaarse regering tot stand gekomen. De hoofdstad van Kosovo is Pristina.

Er is door de geschiedenis heen veel strijd geweest in de Balkan. Grote mogendheden hebben het altijd als gebied gezien dat ingelijfd moest worden, onder meer omdat het op de grens tussen het Oosten en het Westen ligt. Na de Eerste Wereldoorlog werden een aantal staten in een nieuw land gestopt, genaamd Joegoslavië. Dit zorgde vanaf het begin voor problemen; de Servische meerderheid nam een overheersende rol op in het land, terwijl de etnische minderheden weinig te zeggen hadden. Ook verschillen in religie speelden een rol bij de onmogelijke opgave om eenwording te realiseren. Kosovo was hierbinnen een provincie waarin voornamelijk moslims leefden.
Kosovo werd echter bewoond door zowel Albanezen als Serviërs, wat meerdere keren tot bloedige strijd leidde. Na het uiteenvallen van Joegoslavië kwam dit conflict in alle hevigheid tot uiting. De Serviërs, onder leiding van Slobodan Milošević claimden Kosovo. Het gevolg was dat de Albanezen werden onderdrukt en weinig rechten hadden.
Het kwam tot een oorlog waarin ook de Verenigde Naties (VN) een grote rol speelden. Na hevige bombardementen werden in 1998 de Servische troepen teruggetrokken en kwam Kosovo onder het bestuur van de VN te vallen.