Jazz betekenis & definitie

Jazz is een Amerikaanse muziekstroming die opkwam in het begin van de vorige eeuw. Het is feitelijk een mengelmoes van de Afrikaanse muziektraditie, die via de (afgeschafte) slavernij in aanraking kwam met de westerse opvattingen over muzikale compositie.

Kenmerken van Jazz zijn: de swing, de onverwachte accenten en de grote rol van improvisatie. Met de swing wordt een manier van spelen bedoeld die er voor zorgt dat de luisteraar moeilijk stil kan blijven zitten. Dit realiseren de jazzmuzikanten door op een specifieke manier om te gaan met de maatsoort.
De muzikale accenten in de jazz zijn over het algemeen wat springerig en volgen niet de klassieke schema's. Het komt er op neer dat op de niet voor de hand liggende tel in de maat een accent wordt gelegd.
Daarnaast is jazz vooral een vorm van improvisatie, wat zich ook uit in de vele jamsessies die jazzmuzikanten met elkaar houden. Een jazznummer staat slechts globaal vast; een groot gedeelte van de invulling wordt neergelegd bij de interpretatie van de spelende muzikant.
Qua instrumenten is jazzmuziek te herkennen aan de drijvende ritmes van drum en contrabas; deze instrumenten vormen de basis. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de muziek door piano, gitaar en blaasinstrumenten als trompet en saxofoon.

Laatst bijgewerkt 16-03-2013