DSM-5 betekenis & definitie

De DSM-5 is meest recente update van het belangrijkste handboek voor psychologen en psychiaters. DSM is een afkorting voor: 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Alle geestelijke aandoening staan uitgebreid beschreven in de DSM, zodat een diagnose gesteld kan worden bij patiënten.

De eerste DSM werd in 1952 geschreven door een aantal vooraanstaande psychiaters en psychologen. Er was behoefte om een duidelijk omschreven handvest te maken, zodat internationaal dezelfde diagnoses zouden worden gesteld. Sinds de opkomst van de wetenschappen die zich bezighielden met het menselijk brein, waren er veel beschrijvingen van psychische aandoeningen opgetekend, maar ontbrak het aan een overkoepelend systeem. In eerste instantie werd de DSM voornamelijk door de wetenschap gebruikt.
De latere edities drongen steeds meer door in de maatschappij. Psychische aandoeningen werden meer geaccepteerd als ziekten en mensen bezochten makkelijker en sneller een psycholoog. Hiermee werd de DSM steeds belangrijker, wat nog eens versterkt werd door de rol van de zorgverzekeraars. Pas als iets via de definities van de DSM wordt gezien als geestesziekte, zal de verzekeraar uitbetalen.
Er is ook kritiek op de DSM; het zou nieuwe psychische aandoeningen tot een hype maken, zoals ADHD en asperger.