Dolle Mina betekenis & definitie

Dolle Mina was een feministische actiegroep in de jaren zestig. Door middel van ludieke acties probeerde ze de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te bestrijden. Dit werd de tweede feministische golf genoemd.

In de jaren zestig begonnen steeds meer jonge vrouwen in te zien dat er in de Nederlandse samenleving ongelijke behandeling bestond tussen mannen en vrouwen. 1969 was het jaar waarin deze vrouwen zich verenigden in de groepering die zij doopten tot Dolle Mina. Dit was een verwijzing (Wilhel)Mina Drucker die tijdens de eerste feministische golf - hier ging het om het vrouwenkiesrecht - een rol van betekenis had gespeeld.
De nieuwe feministes wilden naast politieke nu ook sociale gelijkheid tussen man en vrouw. Zowel binnen- als buitenshuis zou de vastgeklonken verdeling van taken moeten verdwijnen. In de jaren ervoor was Nederland nog erg traditioneel in wie bijvoorbeeld de huishoudelijke taken op zich nam binnen het gezin. Dit moest veranderen van de Dolle Mina's.
Dit was niet het enige thema: ook het recht op abortus speelde een grote rol. Dit uitte zich in de actie 'baas in eigen buik' waarvan de foto's bij de meeste Nederlanders bekend zijn. Andere ludieke acties waarmee de actiegroep zich profileerde, waren: het nafluiten en achterna lopen van mannen (om de rollen eens om te draaien) en het dichtmaken van urinoirs.

Gepubliceerd op 31-03-2013