Consequent betekenis & definitie

Consequent houdt in dat er rechtlijnig wordt vastgehouden aan iets dat eerder gedaan of besloten is. Het één vloeit in dit geval logischerwijs voort uit het ander. Het Latijnse cōnsequēns is de voorvader van het woord dat bij ons bekend is; het betekent opvolgen.

Een persoon die consequent is, zal niet snel betrapt worden op een situatie waarin hij of zij anders handelt dan in voorgaande, gelijke situaties. Consequent houdt dan ook in dat er in principe altijd volgens de - al dan niet met zichzelf - afgesproken richtlijnen wordt gehandeld.
Leraren kunnen bijvoorbeeld consequent zijn als ze zeggen nooit hogere cijfers te geven dan een negen en dit ook daadwerkelijk niet doen. Of dit terecht is, is een tweede; er wordt wel consequent gehandeld. Meestal gaat het over situaties waarin rechtvaardigheid een rol speelt. Elke persoon wordt langs dezelfde maatstaf gelegd; dat is consequent.

Gepubliceerd op 10-04-2015