Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Gepubliceerd op 15-06-2017

Oort-operatie; operatie-Oort

betekenis & definitie

Oort-operatie; operatie-Oort, - hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. Sinds 1 januari 1990. Deze herziening en vereenvoudiging is er gekomen na adviezen van een commissie van deskundigen onder voorzitterschap van C.J. Oort.

Bij de vereenvoudiging van het belastingstelsel (‘Oort’) werd de aftrekbaarheid van de eerste tien kilometer woon-werkverkeer per 1 januari 1990 geschrapt. Het Parool, 05-05-90

In 1990 ging de befaamde ‘Oort-operatie’ van start. De premies van de volksverzekeringen (alle sociale afkortingen die met een A beginnen) zouden niet meer door de werkgevers, maar door de werknemers worden betaald. Elsevier, 23-10-93

De nieuwe opzet van het reiskostenforfait was onderdeel van de ‘operatie-Oort’, de grootscheepse belastingherziening waartoe het kabinet Lubbers II had besloten en waarmee de PvdA slechts met weerzin akkoord kon gaan. de Volkskrant, 31-12-93

De herziening van het belastingstelsel volgens de adviezen van de commissie-Oort op 1 januari 1990 had het allemaal definitief onmogelijk moeren maken: het opvoeren van studeerkamers (die misschien geen echte studeerkamers waren), het declameren van werkkleding (die in de vrije tijd gedragen werd), het sparen van bonnetjes van aangeschafte vakliteratuur (die vervolgens ongelezen in de boekenkast bleef staan). HP/De Tijd, 04-08-97

Sinds ‘Oort’ (1990), is het aantal aftrekposten dat werknemers voor hun inkomstenbelasting kunnen opvoeren drastisch teruggebracht. Elsevier, 07-09-96

Daar zat een verslechtering van de fondsvermogens bij van zes miljard gulden omdat de toenmalige minister van Financiën, Wim Kok, de bij de ‘Oort’-belastingsoperatie (in 1990) afgesproken rijksbijdrage aan de sociale fondsen jarenlang weigerde aan inflatie en kostenstijging aan te passen. Elsevier, 08-03-97