Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Gepubliceerd op 08-06-2017

Etnische minderheden

betekenis & definitie

Etnische minderheden - bevolkingsgroepen, afkomstig uit een ander land; mensen die door de meerderheid van de autochtone bevolking als ‘vreemdeling’ wordt beschouwd. Deze eufemistische term komt voor sinds eind jaren zeventig en slaat op die bevolkingsgroepen die pas na de Tweede Wereldoorlog zijn geïmmigreerd. → minderheden.

Etnische minderheden hebben een veel kleinere kans om aangenomen te worden en ze worden achtergesteld bij promoties. Trouw, 25-06-95

Hij stelt kwesties aan de orde die anderen liefst stilzwijgend uit de weg gaan: de etnische minderheden, de rol van de islam, het nationaal-Nederlandse belang, de Europese eenwordingsperikelen en wat verder zijn altijd alerte interesse wekt. HP/De Tijd, 02-05-97

Clinton maakt zich dus terecht zorgen over een land dat jaarlijks zeshonderdduizend immigranten ontvangt en ontelbare illegalen. Rond 2.050 is de helft van de bevolking niet-blank. Dan zal Amerika etnische minderheden uit de hele wereld herbergen. Elsevier, 28-06-97