Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Gepubliceerd op 07-06-2017

Consuminderen

betekenis & definitie

Consuminderen - minder geld uitgeven; zuinig zijn; op alles en nog wat besparen. Deze eufemistische woordspeling op consumeren is bedacht door Rob van Eeden en Hanneke van Veen, auteurs van de Vrekkenkrant. Sinds begin jaren negentig.

Steeds meer mensen gaan steeds meer consuminderen. Dat nieuwe woord betekent hetzelfde als ‘zuinig aan doen’. Het werd bedacht door de Haagse consultant Rob van Eeden (47) en zijn vrouw Hanneke van Veen (50), van beroep psychotherapeute. Vrij Nederland, 22-01-94

Steeds meer ‘upper middle class’ burgers schrijven Hanneke van Veen en Rob van Eeden, zijn de schaamte voorbij. Zij kopen bij Aldi, Wibra en Zeeman. In ‘Meer doen met minder’ schetst dit vrekken-echtpaar een wereld waarin ‘consuminderen tot aan de pijngrens domineert’. Elsevier, 20-08-94

‘Meer doen met minder’, het tweede boek van het vrekkenechtpaar Hanneke van Veen en Rob van Eeden, kwam onlangs uit. Daarin bepleiten de ‘Gert en Hermien van de nieuwe Zuinigheid’ dat we allemaal moeten consu‘minderen’ in plaats van consu‘meren’ wil de wereld niet aan spilzucht ten onder gaan. Opzij, juli/aug. 1994

In Holland heeft lang de ‘Vrekkenkrant’ bestaan en daarin werd voortdurend over, ik krijg het haast niet op papier, zo steekt mij de walg, er werd gesproken over ‘consuminderen’. De Morgen, 23-01-97

Moeten we om de natuur een plezier te doen niet juist ‘consuminderen’? Elsevier, 25-10-97

In de kleedkamer wachten andere ‘artiesten met het hart op de juiste plaats’ op hun beurt. ‘Consuminderen! ’ galmt Simon Vinkenoog door de catacomben. Nieuwe Revu, 07-01-98