Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Gepubliceerd op 06-06-2017

Ageism

betekenis & definitie

Ageism - (Am, -Eng.), politiek correcte aanduiding voor discriminatie van ouderen, bijvoorbeeld bij indienstneming. De term werd ca. 1970 gemunt door de Amerikaan Robert N. Butler. In Amerika bestaan er pressiegroepen tegen ageism, zoals de Grey Panthers.

In de rubriek Open Forum van 16 mei trekt de heer H. van Maarseveen ten strijde tegen een naar zijn mening te weinig onderkende vorm van discriminatie: ‘ageism’ oftewel discriminatie naar leeftijd. Lezersbrief in de Volkskrant, 30-05-87

In het Nederlands Juristenblad repte hij, met een Amerikaanse term, van ‘ageism’: de gewoonte om mensen om redenen van leeftijd te discrimineren en onder te waarderen. HP/De Tijd, 21-02-97